Kayıt Ol
 
Dost Yurdu Foruma Hoşgeldiniz...!!!

Alto
Okunma sayısı 2170 defa
15 Şubat 2018, 14:30:42


Bu çalgının yapımı, dizge oluşumu ve tutuş özellikleri, Saksofonlar konusunun başında verilen genel bilgilerde olduğu gibidir. Saksofonlar ailesinin en iyi çalgılarından birisidir. Armoni Muzikalarında kullanılışları büyük yararlar sağlar. Dizgesinin çok gelişmiş ve elverişli olmasından dolayı, tirilleri, tirillemeleri, çabuk ezgileri, ezgisel dizimleri, çabuk geçişleri, diatonik ve kromatik sesleri başarıyla seslendirebilir.

Armoni Muzikalarında, Orkestranın yaylı Altolarının yerini tutar. Bu nedenle, eşlik görevleri verilmesine karşın, yöntem yeteneği dolayısı ile çoklukla ezgisel görevler alır. Armoni Muzikalarında bazen güçsüz kalan ikinci Klarnetleri destekleme görevi verilen bu çalgı iyi bir etki bırakır. Ses dizisi genişliğindeki birinci bölümün son ince seslerinden kalına doğru inerken, sesinin gürlüğü gittikçe arttığından, kendiliğinden Kreşendo oluşur. Bu durum genellikle diğer Saksofonlarda da aynıdır. Bu bölüm seslerde partiler yazılırken, bu özellik göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca, kendiliğinden Kreşendo oluşan bölümün seslerinin PP., deyisi ile çıkarılamayacağı da bilinmelidir. Orkestranın Klarnetleri ve Koranglesi yerini tutan Alto Saksofonun, kapalı, örtülü ve sevdalı bir ses rengi vardır. Her parti için iki çalıcı olmalıdır. Bu iki çalıcı ile çalınan partilerdeki sesler bazen ayrık olabilir. Ses rengi, Büyük Flüt, Obua, Küçük Klarnet ve Büğlü ile çok iyi kaynaşır. Eşlik ezgileri için ikinci Klarnetlerle birleştiği gibi, Senfoni Orkestrasının Viyolonsellerini benzetide diğer Tenor ve Bariton Saksofonlarla, ve bas Klarnetlerle birleşimi çok iyidir.
Ayrıca, uzaktan duyulan küçük bir kadınlar korosunu canlandırma görevi için, Si b Tenor Saksofonlarla birlikte kullanılır. Bu çalgı, Orkestranın ince seslerde çalan Viyolonselin veya Altosunun solosunu başarı ile çalabilir. Tenor veya Kontralto soloları verilebilir. Yaylı çalgılar Orkestrasında hep birlikte çalan Viyolonsellerin duygulu ezgilerini çalmak için, Alto ve Bas Klarnetler, Bassonlar, Tenor ve Bariton Saksofonlarla birleştirilebilir. Aynı zamanda Koranglenin yerine solo olarak kullanılabilir. Virtüöz olarak, en güç çeşitlemeleri, ezgisel geçişleri, tiril ve tirillemeleri başarı ile yapabilir. Georges Bizet (1838 - 1875)'nin "L'Arlesienne Süviü" ndeki Saksofon Solo, bu çalgının solo olarak başarıyla kullanılabileceğini gösteren güzel bir örnektir. Bu süvitteki Alto Saksofonun başarısı istenilen etkiyi bırakması diğer Orkestra çalgıları arasında olumlu bir söz iyeliği olduğu gerçeğini tanımlamıştır. 

Kayıtlı