Kayıt Ol
 
Forumumuzda iyi vakit geçirmeniz dileğiyle

Tesettür
Okunma sayısı 1850 defa
19 Şubat 2018, 01:49:23
Örtünmeyenin dünyevi cezası İslam’da tazir, tedip ve terbiye, kısmına dahildir. İmam ne kadar münasip görürse onu tatbik eder. Hatta kocasına itaat etmeyen kadının cezası da yani taziri de kocasına bırakılmıştır. Müctehidlerimize göre kadın namaz kılmazsa ve yahut mazeretsiz oruç tutmazsa ve yahut ta islamın emrettiği tesettüre riayet etmezse, yine bu tazir cezası kocası tarafından tatbik edilir. Yani evvela öğüt verilir, kâr etmezse yatağı terk edilir, o da kâr etmezse dövülür. Bir hadiste “10 sopadan fazla atılmaz; ancak Allah’ın tayin ettiği hadler hariç.” (Buhari-Müslim) Kuranı Kerim de miktarı tayin edilmemiş tazir cezası, İslam Devlet reisinin münasip gördüğü şekilde tatbik edilir. Mesela; dövmek, hapse atmak ve şiddetli bir şekilde azarlamak gibi. (Makaleler-4 – S. Yüksel)TESETTÜRLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI
Tesettür, hayanın bir parçasıdır!..

Soru: Örtünmek (tesettür) şeklî bir husus değil midir? Önemli olan kadının şahsiyeti değil midir?

Cevab: Bismillâhirrahmânirrahîm.

Muhterem mü'mine kardeşim! Kesinlikle bilmelisin ki İslâm'ın kesin emirlerinden biri de: Mükellefe olan bir kadının açması ve başkasına göstermesi ve başkasının da bakması haram olan yerlerini Allah Teâlâ'nın emrettiği bir şekilde örtmelisin. Çünkü tesettür hayanın, haya da imanın ayrılmaz bir parçasıdır. Örtünmek, Allah Teâlâ'ya, Peygamber'e, Kur'ân'a ve İslâm'a inanan mü'mine kadınlar için mukaddes bir emirdir. Açıklık ise, Allah Teâlâ'nın bu emrini utanmadan hiçe saymak ve apaçık isyandır. Muhterem mü'mine kardeşim. Kainatta hiçbir varlık gösteremezsiniz ki zarfsız, kabuksuz ve yapraksız olsun. O halde sen de bir müslime ve mü'mine bir hanım olarak zarfsız, kabuksuz ve yapraksız olamazsın. Olamazsın...Senin zarfın, kabuğun ve yaprağın da Allah Teâlâ'nın emrettiği örtüdür ki bu emre uymanız, sizin imanınızın ve hayanızın apçık bir ifadesidir. İşte Allah Teâlâ'nın emri:

"Ey Peygamber! Sen hanımlarına, kızlarına ve mü'minlerin hanımlarına de ki: (İhtiyaçları için dışarı çıkacakları zaman) vücutlarını baştan aşağı örten elbiselerden üzerlerini sıkı örtsünler." "Mü'min kadınlara da söyle: Gözlerini haram şeylere bakmaktan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Zinetlerini açmasınlar. Bunlardan görünen kısmı (yüz, el gibi) müstesna, başörtülerini yakalarının üstüne (kapayacak surette) koysunlar..." Tesettür kadının şahsiyeti ile ilgilidir. Onun haysiyet ve şerefini korur. Hem tarihi ve hem de zamanımızdaki vakıalar açıkca göstermektedir ki: Kendileri ne kadar ciddi, kalbleri ne kadar temiz olursa olsun, kendilerini açıklık-saçıklıkla satılık bir mal gibi teşhir eden kadın ve genç kızlarımız, açıklıkları sebebiyle hayvanî his ve duygularla çevrilen iğrenç erkek bakışlarına ve "Huh?" gibi en müstehcen ve alaylı sözlere, en biçimsiz hareketlere maruz kalmaktadır. Fakat Allah Teâlâ'nın emrine göre örtünmüş kız ve hanımlarımız da, bu acı hakikatların tamamen aksine, en serseri tipli erkekler tarafından bile en büyük saygıyı görmektedir. Size, sizi yaratan, yediren, içiren Rabbimizin emrini bir kerre daha hatırlatıyor ve imanınızla başbaşa bırakıyorum...   

Kadının başı açık gezmesi

8. Soru: Evli bir kadın, başı açık gezerse, nikâhı bozulur mu?

Cevab: Bismillâhirrahmanirrahim.

Meseleyi bir bütün olarak ele alalım. Tesettür farzdır. Müslüman bir hanım, tepeden tırnağa bütün vücudunu örtmekle mükelleftir. Aksi haramdır. Bunu inkâr ederek, alaya veya hafife alarak riayet etmeyen yani açık-saçık gezen kadının sadece nikâhı değil, dini de bozulur. Kâfir olur. Bu hükmü kabul ettiği halde, tesettüre riayet edemeyen bir hanım haram işlemiş olur, günahkârdır. Nikâhı bozulmaz. Tevbe ve istifar etmesi gerekir.

Müslüman hanımların dikkatine...

9. Soru: "Hem evlerinizde oturun ve evvelki cahiliyet (zamanında süslenerek, ince elbiseler giyerek) açılıp saçılarak sokağa çıkan kadınların çıkışı gibi çıkmayın..." âyet-i kerimesini izah eder misiniz?

Cevab: Bismillâhirrahmanirrahim.

İslâm dini, kadına çok büyük değer veren bir dindir. Kadını esaretten, her türlü ahlaksızlıktan koruyan, katledilmekten kurtaran İslâmiyettir. Cehalet devrinde çırılçıplak, hayvanî bir hayat yaşayan ve diri diri mezarlara gömülen kadını düşürüldüğü bu feci âkıbetten çekip çıkaran İslâm dinidir. Kadına bu kadar şeref bahşeden dinimiz, onun sokağa düşmesine, çırılçıplak taş devrindeki gibi bir hayat yaşamasına asla müsaade etmez. Asrımızda kadının kıymetini düşüren, iffet ve hayasını gideren çıplaklık maalesef medeniyet ve moda adı altında memleketimize, asil İslâm hanımına da sirayet etmiş bulunmaktadır. Bütün dünyayı saran bu afet bu güzel vatanımazda da süratle ilerlemekte ve hemen hemen her kapının tokmağını çalmaktadır.   

Dünyada hakkiyle örtünmeyen kadın ahirette elbisesinden mahrum kalır

Bİr hadis-i şerifte ise Resûl-ü Ekrem (S.A.V.) Efendimiz: "Ailelerini kıskanmak iman icabıdır. Allah-ü Teâlâ mü'min kadınlarının iffetli olmasını ister. Ve bunun için örtünmeyi emir, gizli ve aşikâre fuhşiyattan şiddetle men eylemiştir" buyurmaktadır.

Başka bir hadis-i şerifte: "Dünyada hakkiyle örtünmeyen kadın ahirette (cennet) elbisesinden mahrum kalır" buyurulmaktadır.

Bu bakımdan senin başı açık gezmen veya kısa etek giymenle İslâmiyet arasında çok sıkı bir münasebet vardır. Ayrıca senin iffet ve namusun hakkında not verebilmek için ilk müşahede unsuru ancak kılık ve kıyafetindir. Pakistan'ın kurtarıcısı büyük şair ve mütefekkir Muhammed İkbal'in dediği gibi, "Senin örtün bizim namusumuzun fanusudur."

Muhterem müslüman hanımı!..

Bugün birtakım açıkgöz fırsat düşkünü düşmanlarımız sana pek kıymetsiz şeyleri vaadederek namus, haysiyet, şeref ve faziletini elinden almak istiyorlar. Düşmanlarının ağına düşme. Sen ancak iffet ve faziletinle iftihar edebilirsin. Buna inanıyorsan; dinimizin emrettiği şekilde örtünmek, senin için bir aşağılık duygusu sebebi değil, bilakis manevî değerlerinin en emin koruyucusudur. Bunu duy, Hakk'a uy!.. Selâm Hakk'a tabi olanlara!..

O halde mü'minler olarak, bu konu üzerine hep beraber eğilelim. Yoksa yarın kıyamet gününde Allah'ın elinden yakamızı kurtaramayız. Bunu böylece bilelim. Söylemek bizden tevfik Allah'tandır

Kayıtlı